ครีมสมุนไพรผีเสื้อ

ครีมสมุนไพรผีเสื้อทาบรรเทาปวดเมื่อย

โรคเก๊าท์

​โรคเก๊าท์ คือ โรคข้ออักเสบที่เกิดจากการสะสมของผลึกกรดยูริกตามข้อต่างๆ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการปวด บวม แดงบริเวณข้ออย่างเฉียบพลัน โดยพบได้บ่อยในผู้ชายและผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน

อาการ

​ผู้ป่วยโรคเก๊าท์จะมีหลายอาการ โดยหลักๆคืออาการปวดข้อ ซึ่งอาการปวดนี้อาจจะเป็นเพียงตำแหน่งเดียวหรือว่าเป็นหลายๆตแหน่งพร้อมกัน โดยข้อต่อที่ปวดคือ ข้อนิ้วเท้า โดยเฉพาะอาการปวดนิ้วหัวแม่เท้าเป็นตำแหน่งที่พบได้บ่อย นอกจากนี้อาจจะปวดได้ตั้งแต่ ข้อมือ ข้อศอก ข้อไหล่ ข้อนิ้วมือ ข้อเท้า เป็นต้น ซึ่งอาการปวดโดยส่วนใหญ่จะเริ่มจากเพียงตำแหน่งข้อเดียว แล้วหากไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง  บริเวณที่ปวดก็จะเพิ่มขึ้นได้จาก 1 จุด 2 จุด 3 จุด ปวดบ่อยขึ้น และปวดมากขึ้น

อาการปวดเก๊าท์

สิ่งที่ทรมานที่สุดสําหรับคนเป็นเก๊าท์คืออาการปวด โดยเริ่มต้นหากพึ่งเป็นอาจจะมีอาการปวดไม่มากและไม่นานก็หายไปเอง แต่เมื่อปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รักษาอาการปวดจะถี่ขึ้นเรื่อยๆ จากปกติอาจจะเป็น 2 ปีครั้งอาจจะเพิ่มเป็นปีละ 2-3 ครั้ง เดือนละ2-3ครั้ง ไปจนถึงเป็นต่อเนื่องแทบตลอดเวลาเลยก็ได้

บวมแดง เกิดตุ่มก้อนที่ข้อ

นอกจากอาการปวดแล้วอาจจะมีอาการอักเสบบวมแดงและร้อนบริเวณข้อต่อ ในคนที่เป็นเยอะอาจจะมีอาการปวดบวมรุนแรงจนขยับไม่ไหวเดินไปไหนไม่ได้ หรือแค่จับบริเวณข้อต่อที่อักเสบและบวมแดงก็เจ็บแล้ว หากเป็นบ่อยๆอาการอาจขยับรุนแรงขึ้น โดยอาจจะเกิดตุ่มโทฟัสหรือปุ่มโรคเก๊าท์ตามมา

Picture

ปัญหาลุกลาม

อาจมีอาการของนิ่วในทางเดินปัสสาวะได้ เพราะต้นเหตุและปัญหาหลักของ โรคเก๊าท์ คือ การทำงานของไตที่ผิดปกตินั่นเอง การบำรุงรักษาไตจึงเป็นเรื่องสำคัญและเป็นการรักษาที่ตรงจุดที่สุด

Picture

สาเหตุ การเกิดโรคเก๊าท์

​ สาเหตุของ โรคเก๊า เกิดจากการสะสมของกรดยูริคในร่างกายที่เกินกว่าปกติ ซึ่งเนื่องมาจากภาวะไตอ่อนแอ และไม่สามารถขับกรดยูริคออกยจากร่างกายได้เพียงพอด้วยวิธีทางธรรมชาติ เมื่อมีปริมาณการสะสมของกรดยูริคในร่างกายมากกว่าปกติเป็นระยะเวลานาน กรดยูริคจะเริ่มเกิดการตกผลึกสะสมอยู่ตามอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย โดยเฉพาะตามข้อต่อต่างๆ จนทำให้เกิดอาการอักเสบและปวดบวมแดง

Picture

กรดยูริค ( Uric acid) คืออะไร

​กรดยูริค เกิดจากการย่อยสลายสารพิวรีนมาเป็นกรดยูริค กรดยูริคจะถูกขับออกจากร่างกายโดย ไต โดยถูกขับออกมาทางปัสสาวะประมาณ 75% อุจจาระประมาณ 25% แต่หากมีการสร้างกรดยูริคมากเกินไปหรือมีการกำจัดออกน้อยกว่าที่สร้าง จะสะสมอยู่ในเลือดสูง เมื่อปริมาณกรดยูริคในเลือดสูงเป็นเวลานานๆ ก็จะเกิดการตกผลึกตามข้อกระดูก ทำให้เกิดการอักเสบ  ปวด บวม แดง ร้อนตามข้อ หรือที่เรียกว่า “โรคเก๊าต์” นั่นเอง

สภาวะการมีกรดยูริคสูงเกิดจากกระบวนการขับออกที่ผิดปกติอีกทั้งยังมีกรดยูริคสูงเข้าไปเพิ่มจำนวนมากทำให้ร่างกายเสียสมดุลไป 

ระดับกรดยูริคค่าปกติควรอยู่ที่เท่าไร

-เพศชายไม่ควรจะมีค่าสูงกว่า 7 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

-ผู้หญิงไม่ควรจะมากกว่า 6 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 

​อาจมีการแปรผันตามช่วงอายุ โดยในวัยเด็กระดับกรดยูริคจะอยู่ที่ 3.5 ถึง 4.5 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร แต่เมื่อโตขึ้นระดับค่า pewdie จะสูงขึ้น ในวัยรุ่นผู้ชายจะอยู่ที่ 4.5 ถึง 6 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร เด็กผู้หญิงจะเท่าเดิมคือ 3.5 ถึง 4 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร เพราะว่าเด็กผู้หญิงจะเริ่มมีประจำเดือนซึ่งจะผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนเพิ่มขึ้นซึ่งฮอร์โมนชนิดนี้มีคุณสมบัติในการขับกรดยูริคออกจากร่างกาย กรดยูริกในร่างกายของผู้หญิงจะสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงหลังหมดประจำเดือนหรือช่วงวัยทองเพราะฮอร์โมนเอสโตรเจนมีค่าลดลง จึงทำให้ผู้หญิงมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเก๊าท์เพิ่มขึ้นในช่วงหลังหมดประจำเดือนนั่นเอง


ระดับกรดยูริคค่าปกติควรอยู่ที่เท่าไรโดยมาตรฐานแล้วในเพศชายไม่ควรจะมีค่าสูงกว่า 7 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ส่วนในผู้หญิงไม่ควรจะมากกว่า 6 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 

​อาจมีการแปรผันตามช่วงวัย โดยในวัยเด็กระดับกรดยูริคจะไม่สูงมากมาตรฐานอยู่ที่ 3.5 ถึง 4.5 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรแต่เมื่อโตขึ้นระดับข้า pewdie จะสูงขึ้นโดยในวัยรุ่นผู้ชายมาตรฐานจะอยู่ที่ 4.5 ถึง 6 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรจะได้เด็กผู้หญิงจะเท่าเดิมคือ 3.5 ถึง 4 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร เพราะว่าเด็กผู้หญิงจะเริ่มมีประจำเดือนซึ่งจะผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนเพิ่มขึ้นซึ่งฮอร์โมนชนิดนี้มีคุณสมบัติในการขับกรดยูริคออกจากร่างกาย โดเรดับมาตรฐานกรดยูริกในร่างกายของผู้หญิงจะสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงหลังหมดประจำเดือนหรือช่วงวัยทองเพราะฮอร์โมนเอสโตรเจนมีค่าลดลง จึงทำให้ผู้หญิงมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเก๊าท์เพิ่มขึ้นในช่วงหลังหมดประจำเดือนนั่นเอง

การรักษาโรคเก๊าท์(แพทย์แผนปัจจุบัน)

1. การใช้ยาลดกรดยูริก ทำให้ผลึกเกลือยูเรตที่สะสมตามเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกายละลายออกมา
​เพื่อรักษาระดับกรดยูริกในเลือดให้ต่ำ ยาที่ลดระดับกรดยูริกมี 2 ชนิดคือ
-ยาเร่งการขับกรดยูริกออกทางไต ได้แก่ ยาโพรเบเนซิด ยาเบนซ์โบรมาโรน และยาซัลฟิลพัยราโซน
-ยายับยังการสร้างกรดยูริก ได้แก่ ยาAllopurinol ซึ่งการให้ยาลดกรดยูริกจะต้องปรับขนาดยาสม่ำเสมอ

2. การไม่ใช้ยา
-ลดน้ำหนักถ้ามีน้ำหนักตัวมากเกินไป
-ดื่มน้ำให้มากเพื่อช่วยการขับกรดยูริกออกทางไต
-งดการดื่มสุรา และแอลกอฮอล์ทุกชนิด
-ลดการทานอาหารประเภทเครื่องในสัตว์ สัตว์ปีก อาหารทะเล

การรักษาไม่ถูกวิธี อาจะทำเกิดโรคแทรกซ้อน

ปัจจัยเสี่ยง

1.​น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน
2.กินอาหารที่มีพิวรีน (purine) สูง เช่น เนื้อสัตว์และอาหารทะเล เนื่องจากพิวรีนสามารถเปลี่ยนเป็นกรดยูริกได้ภายในร่างกาย
3.ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป
4.ยาบางชนิดที่อาจเพิ่มระดับของกรดยูริก เช่น แอสไพริน (aspirin) ไนอาซิน (niacin) หรือการใช้ยาขับปัสสาวะ (diuretics)
5.ความเจ็บป่วยหรือสภาวะทางการแพทย์บางประการ เช่น การลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วหรือโรคความดันโลหิตสูง

อาหารที่คนเป็นโรคเก๊าท์ควรงด

หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีสารพิวรีนสูง ได้แก่อาหารต่อไปนี้

1.เห็ด
2.เนื้อสัตว์ปีกทุกชนิด
3.เครื่องในสัตว์ทุกชนิด
4.ไข่ปลา
5.ปลาดุก ปลาไส้ตัน ปลาซาร์ดีน
6.กุ้ง
7.ผักชะอม ผักกระถิน ผักสะเดา
8.กะปิ
9.น้ำต้มกระดูก
10.ซุปก้อน

คำแนะนำจากแพทย์แผนไทย

สมุนไพรไทยหลาย ๆ ตัวมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และออกฤทธิ์ต่อร่างกายแตกต่างกัน การนำเอามาใช้ต้องมี “สูตรส่วนผสม” ที่เห็นผลชัดเจน วันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างครีมสมุนไพรไทยสูตรดั้งเดิมที่มีชื่อว่า ครีมสมุนไพรผีเสื้อ ตำหรับสมุนไพรแท้สูตรโบราณส่งต่อจากบรรพบุรุษมาหลายสิบปี เมื่อไรที่เกิดอาการปวด คนเฒ่าแก่ก็จะไปเก็บเอาสมุนไพรมาบีบ มาตำ แล้วพอกบริเวณที่ปวด ไม่นานอาการก็จะหายไป จนได้ชื่อว่า ครีมสมุนไพรผีเสื้อสูตรเทวดา

น้ำมันหอมระเหยจากไพล ขมิ้นชัน กานพลู และน้ำมันขิง สามารถซึมลงสู่ผิวและสลายอาการเจ็บปวดได้ ถ้าใช้ ครีมสมุนไพรผีเสื้อ แล้วรู้สึกร้อนนิด ๆ ในบริเวณที่ทา นั่นหมายความว่าสารสกัดกำลังออกฤทธิ์ช่วยเยียวยาอวัยวะภายใน นอกจากนี้ใบบัวบก เกล็ดสะระแหน่ พริกไทยดำ และพริกแดง ยังช่วยกระตุ้นให้เลือดลมไหลเวียนดี ลดอาการปวด บวม ได้โดยไม่ต้องประคบร้อน หรือบีบนวดเลย เพียงแค่ทาลงไปเบา ๆ ครีมจะซึมสู่ผิว แล้วลงลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อ สลายการอักเสบ ลดการคั่ง บวม โดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีใด ๆ จึงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

ครีมสมุนไพรผีเสื้อ จากเดิมเป็นสูตรยาสมุนไพรโบราณ วันนี้ถูกพัฒนากลายเป็นครีมทาแก้ปวดเมื่อย เพื่อให้ใช้ง่าย ทาง่าย ไม่เลอะเทอะ สูตรนี้ได้รับการรับรองถูกต้องจาก อย. มีวางจำหน่าย และใช้กันในชีวิตประจำวันมานานกว่า 10 ปี ที่สำคัญยังเพิ่มตัวสารสกัดสมัยใหม่อย่าง น้ำมันมะพร้าว น้ำมันมะกอก วิตามินอีเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิว เสริมสร้างผิวให้แข็งแรงอีกด้วย ถ้ารู้สึกปวดเมื่อย ลองใช้ ครีมสมุนไพรผีเสื้อ แค่ทาเบา ๆ บรรเทาปวดได้เลย

อยากหายปวด

ไม่อยากทรมาน

>> คลิกสั่งซื้อสินค้าได้ที่นี่ <<